welkomPiCartaNCCSpeciale bestanden  
Welkom bij PiCarta, het startpunt voor toegang tot de NCC en andere bestanden
U kunt zoeken in deze bestanden door op een van de onderstaande links te klikken.
Typ uw naam/nummer en wachtwoord en klik op de versturen knop.
 
wachtwoord bewaren
Let op: uw gegevens worden voor langere tijd door middel van een cookie op uw computer opgeslagen.
- Picarta
PiCarta is een dienst van OCLC waarin kwalitatief hoogwaardige informatie gevonden en aangevraagd kan worden met behulp van een geavanceerde zoekmachine die in een aantal geïntegreerde bestanden met bibliografische data, inhoudsopgaven, en links naar volledige tekst en internet pagina's zoekt.
- NCC - Nederlandse Centrale Catalogus
De Nederlandse Centrale Catalogus NCC bevat de bibliografische gegevens en de vindplaatsen van boeken en tijdschriften in meer dan 400 bibliotheken in Nederland.
- WSF 13 onder 1 knop
In deze catalogus kunt u alle boeken, tijdschriften en andere materialen vinden die de 13 grote openbare bibliotheken in hun bezit hebben.
- AdamNet
De regionale catalogus van AdamNet, het samenwerkingsverband van universitaire, wetenschappelijke, speciale en openbare bibliotheken in Amsterdam.
- HofNet
HofNet is het catalogusnetwerk van Haagse bibliotheken.
- IJsselNet
- NoordNet
Dit is de regionale catalogus van NOORDNet.
- Regionale Catalogus Limburg
De Regionale Catalogus Limburg, kortweg RCL, bevat het bibliotheekbezit van alle Limburgse instellingen voor hoger onderwijs.
- RotterdamNet
Dit is de regionale catalogus van RotterdamNet.
top
Privacy statement

De persoonsgegevens die gepresenteerd worden in ‘PiCarta’ zijn afkomstig van uw bibliotheek of uzelf. Deze gegevens alsmede de aanvraaggegevens worden door OCLC B.V. vastgelegd in het centrale PiCarta bestand.
OCLC B.V. is hierbij facilitator en legt deze gegevens uitsluitend vast om de dienstverlening ten behoeve van de bibliotheken te kunnen uitvoeren. OCLC is niet aansprakelijk voor de inhoud van de gegevens die in het bestand staan.
De gegevens worden -behoudens geanonimiseerd t.b.v. gebruiksstatistieken- voor geen ander doel gebruikt en zullen door OCLC niet aan derden worden verstrekt.
Alleen door OCLC B.V. geautoriseerd personeel heeft toegang tot het bestand voor veiligheids- en monitoring doeleinden.
OCLC maakt voor de beveiliging gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, o.m. om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Voor meer informatie over privacy en bescherming van persoonsgegevens, bezoekt u OCLC Privacybeleid.