welkomPiCartaNCCSpeciale bestanden  
Short Title Catalogue Netherlands (STCN)
U kunt zoeken in deze bestanden door op een van de onderstaande links te klikken.
Typ uw naam/nummer en wachtwoord en klik op de versturen knop.
 
wachtwoord bewaren
Uw gegevens worden voor langere tijd in een cookie op uw computer bewaard.
- Nederlandse Bibliografie
Op deze website vindt u objectieve en volledige beschrijvingen van alle publicaties die sinds 1974 in Nederland zijn uitgegeven. De beschrijvingen zijn gemaakt door de Koninklijke Bibliotheek (KB) die deze publicaties ontvangt van de uitgevers voor het Depot van Nederlandse Publicaties.
- Centraal Bestand Kinderboeken
Het Centraal Bestand Kinderboeken bevat ca. 345.000 beschrijvingen van (voornamelijk) Nederlandstalige kinderboeken en jeugdtijdschriften, plus naslagwerken en artikelen over jeugdliteratuur, die aanwezig zijn in verscheidene Nederlandse en Vlaamse bibliotheekcollecties.
- DBNG - Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis
De DBNG maakt publicaties over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden toegankelijk. Het is de actuele gids voor het werk van geschiedschrijvers. In deze grote verzameling vindt u beschrijvingen van boeken, tijdschriften, artikelen en online publicaties, afkomstig uit verschillende Nederlandse collecties.
- Catalogus Epistularum Neerlandicarum
De CEN is een catalogus van de tot op heden ontsloten brieven in de collecties van verscheidene bibliotheekcollecties.
- STCN - Short-Title Catalogue Netherlands
De Short-Title Catalogue, Netherlands (STCN) is de Nederlandse retrospectieve bibliografie 1540-1800.
top

De persoonsgegevens die gepresenteerd worden in ‘STCN’ zijn afkomstig van uw bibliotheek of uzelf. Deze gegevens alsmede de aanvraaggegevens worden door OCLC B.V. vastgelegd in het centrale PiCarta bestand.
OCLC B.V. is hierbij facilitator en legt deze gegevens uitsluitend vast om de dienstverlening ten behoeve van de bibliotheken te kunnen uitvoeren. OCLC is niet aansprakelijk voor de inhoud van de gegevens die in het bestand staan.
De gegevens worden -behoudens geanonimiseerd t.b.v. gebruiksstatistieken- voor geen ander doel gebruikt en zullen door OCLC niet aan derden worden verstrekt.
Alleen door OCLC B.V. geautoriseerd personeel heeft toegang tot het bestand voor veiligheids- en monitoring doeleinden.
OCLC maakt voor de beveiliging gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, o.m. om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Voor meer informatie over privacy en bescherming van persoonsgegevens, bezoekt u OCLC Privacybeleid.